Samtaleforløb

Opnå øget indsigt i dig selv

Forløb med fokus på din vej videre frem

Uanset hvilken situation, du befinder dig i, og hvad der motiverer dig til et professionelt samtaleforløb, så vil vi på et første møde sammen afklare målet med og rammerne for forløbet.

Jeg tilbyder dig en eksistentiel og oplevelsesorienteret proces og et fortroligt samtalerum. Her hjælper jeg dig med at udforske det, der er årsag til dine bekymringer, lave selvværd, stress eller andre former for problemer og symptomer, der blokerer for din lykke og lyst til livet i hverdagen.

Jeg trækker på både mine private og professionelle erfaringer. Og det er en fordel for dig, at jeg både arbejder som coach, psykoterapeut og yogalærer. Det betyder, at jeg i vores samtaler skaber plads til både at udforske og udfordre.

Et samtaleforløb med mig kræver noget af dig. Til gengæld opnår du øget indsigt i dig selv og i det, du må gøre anderledes for at få mere glæde, energi og handlekraft i dit liv.

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til mig på 40618095, hvis du vil høre mere om mine samtaler og forløb, og hvad jeg kan tilbyde.

Jeg skræddersyr mine forløb i forhold til dit eller jeres behov, og er særlig specialiseret i at hjælpe:

Unge mennesker under uddannelse

Jeg hjælper unge mennesker i gymnasiet og på universitet, der har brug for en voksen kontaktperson, de kan åbne sig overfor og søge støtte hos i forhold til personlige, relationelle og læringsmæssige udfordringer.

Karrieremennesker med udfordringer

Når ambitionerne udfordres af en kompleks virkelighed, hjælper jeg mennesker med fremdrift med at holde motivation og mod oppe – både i forhold til karrieren og livet i øvrigt.

Udstationerede i Danmark

Jeg trækker på mine erfaringer og mit netværk, når jeg hjælper expats med at styrke deres trivsel og tilhørsforhold til Danmark. Jeg har selv været udstationeret og kender både udfordringerne og løsningsmulighederne, når man skal definere sin rolle på ny.

Par med problemer i forholdet

Enten har I brug for hjælp til at komme videre i jeres parforhold, eller også oplever du særlige udfordringer efter en skilsmisse. Jeg tilbyder både at mægle, når I sammen udforsker og finder mulige løsninger, og coache, når du skal finde din vej videre efter skilsmissen.